PRIVACY
J.C. Creations - Privacy reglement


Voor J.C. Creations staat de privacy van haar klanten en Online-bezoekers voorop. Als een “Total Internet privacy solutions firma”, zijn wij van mening, dat de privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens fundamentele mensenrechten zijn en dat bovendien een ieder recht heeft op zelfbeschikking van zijn of haar persoonlijke gegevens.

Wanneer persoonlijke informatie over u verzameld is:
J.C. Creations verzamelt geen persoonlijke informatie van de bezoekers van de website zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Alle informatie wordt volledig vrijwillig gegeven. In het geval dat informatie gevraagd wordt, wordt de bezoekers alleen die informatie gevraagd die strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen verlenen. De kern is dat persoonlijke informatie wordt gevraagd om ons in de gelegenheid te stellen om vragen en verzoeken van de klant in behandeling te kunnen nemen, bijvoorbeeld bij Online-bestellingen.

Het gebruik van server logs en cookies:

Server-Logs:

Onze server, zoals iedere server, logt automatisch informatie van bezoekers van onze website in het kader van een normale gang van zaken zoals gebruikelijk bij het internet bedrijf. De server logs houden statistische gegevens bij zoals I.P. adressen, gebruikte bedrijfssystemen, browser types, domeinen, bezoekerstijden, bezochte pagina’s etc. En wordt de identiteit van bezoekers ingedeeld naar bijvoorbeeld domeinen en brower types.
Deze gebruikers statistieken staan ter beschikking van onze webmaster en dienen tot aanpassing en verbetering van onze website om onze bezoekers een aangenaam verblijf te kunnen blijven garanderen. Server logs worden regelmatig geschoond. Wij zullen nooit, server logs informatie met andere gegevens verbinden om individuele bezoekers te identificeren.

Cookies:

J.C. Creations is zich zeer bewust van uw bezorgdheid over cookies en uw privacy gegevens. Wij zullen het gebruik van cookies tot het minimum beperken bij inhoud van data, levensduur en waarborging van de anonimiteit.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

Uw persoonlijke gegeven worden door medewerkers van J.C. Creations alleen voor het doel gebruikt voor de tijd waarvoor u ze beschikbaar heeft gesteld in casu om antwoord te geven op uw vraagstelling of om de gevraagde dienst aan te kunnen bieden. Uw gegevens worden nimmer voor andere doelen of zaken gebruikt dan zonder uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel, dat het door u uitdrukkelijk gevraagd wordt.

Het is de bedrijfspolicy van J.C. Creations nimmer gegevens te ruilen, daarmee te handelen, te verkopen of op andere wijze persoonlijke gegevens aan derden door te geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Credit kaart verificatie: wanneer u goederen met een credit kaart wenst te betalen, dienen wij de beschikking te hebben, in verband met verificatie van uw kredietwaardigheid en ter voorkoming van misbruik, van uw naam, uw adres, credit kaart nummer,indien van toepassing CVC code en vervaldatum alsmede uw email adres. J.C. Creations gebruikt deze persoonlijke credit kaart informatie alleen in samenwerking met de credit kaartmaatschappij met het doel de gegevens te verifiëren en ter voorkoming van bedrog. In het geval, J.C. Creations het slachtoffer wordt van credit kaart fraude behoudens wij ons het recht voor ons in verbinding te stellen met de desbetreffende autoriteiten en zullen juridische stappen ondernemen.

Hoe lang wordt informatie bewaard?

Informatie over bezoekers van onze website wordt net zo lang bewaard als deze informatie noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen verlenen of tot het moment dat de gebruiker vraagt de gegevens te wissen.

Mailinglijst informatie en email adressen worden voor de periode bewaard die nodig is om de desbetreffende dienst te kunnen leveren.

Copyright © J.C. Creations


Links
Legal